Kauttamme saatte perunkirjoituksen ja kaikki perintöoikeudelliset palvelut. Tilaamme tarvittavat todistukset puolestanne ja toimimme uskottuina miehinä perunkirjoitustilaisuudessa.

Perunkirjoitus tulee suorittaa jokaisen Suomessa kuolleen luonnollisen henkilön kuoltua. Perunkirjoitusta varten laaditaan perukirja, josta käy ilmi pesän varat ja velat. Perukirja toimitetaan oman kunnan verotoimistoon ja se toimii kuolinpesän veroilmoituksena.

Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Toimeen kannattaa alkaa kuitenkin pian kuoleman jälkeen, sillä perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen.

Perunkirjan toimitusvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa pesä on, tai sillä, jolle toimitusvastuu olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu.

Perunkirjoitustilaisuuteen on kutsuttava kaikki pesän osakkaat ja leski. Perunkirjoitus voidaan kuitenkin toimittaa, vaikka kaikki pesän osakkaat eivät tulisikaan paikalle perunkirjoitustilaisuuteen.

Perunkirjoitukseen voi valtuuttaa asiamiehen edustamaan itseään. Perunkirjan toimittavat kaksi uskottua miestä, jotka merkitsevät omaisuuden arvon perunkirjaan. 

Yhteensä:
    Kassalle
    (0)
    Lisätty ostoskoriin